Masz pytanie?

Zgłoszenie do V EDYCJI PODRÓŻUJĄCYCH KOLCZYKÓW

2023-05-09 22:35
 • Podróżujące kolczyki Jasamiry
  Podróżujące kolczyki Jasamiry

Nadszedł ten czas !!! Rusza V edycja PODRÓŻUJĄCYCH KOLCZYKÓW !

 

V edycja została trochę przesunięta:) Postanowiłam, że tym razem kolczyki wyruszą wiosną na podbój świata! :)

Pomożesz mi??

Zapraszam Ciebie, zapraszam 10 kobiet z Polski, z całego świata, gdziekolwiek jesteś! Podejmij wyzwanie i zaproś moje kolczyki na tygodniowe wakacje!

Kiedy otrzymasz ode mnie kolczyki, będziesz musiała zrobić sobie w nich zdjęcie - pokaż gdzie się w nich dobrze czujesz? W domu? Na spacerze? A może zobaczymy je w jakimś charakterystycznym miejscu np. jeśli mieszkasz w Krakowie, to może na Wawelu? A jeśli wybierzesz się do Paryża, to pod wieżą Eiffla? Liczy się pomysł! Po zrobieniu zdjęcia kolczyki trzeba będzie wysłać na kolejne wakacje z kolejną uczestniczką zabawy.

Co trzeba  zrobić?

 

Zgłosić się!

 

1.Mailowo biuro@jasamira.com

2. Napisać, jakie zdjęcie zrobisz sobie z moimi kolczykami i gdzie (z jakiej miejscowości jesteś lub gdzie się wybierasz z nimi).

3. Dlaczego chcesz je zabrać na wakacje.

4. Wysłać swoje zdjęcie lub jeśli masz, to adres bloga, fanpage’a, Instagram.

5. Przeczytaj regulamin konkursu (znajdziesz go niżej), tam szczegóły jak się zgłosić.

 

 

 

O co walczysz, czyli NAGRODA!!!

 

 

 

I Podróżujące kolczyki po powrocie z wojaży wrócą do Ciebie już na zawsze😊

II PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA z biżuterią, makijażem, fryzurą, stylizacją – wykonana w okolicach Poznania.

 

REGULAMIN KONKURSU „Podróżujące kolczyki”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „PODRÓŻUJĄCE KOLCZYKI” zwanego dalej Konkursem jest firma: Jasamira Izabela Sławińska z siedzibą w miejscowości Grzebienisko, ul. Kwiatowa 8

2. Celem Konkursu jest promocja marki Jasamira

3. Konkurs trwa od 10.05.2023 do 05.12.2023 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.05.2023r. o godz. 23.00

5. Publikacja albumu konkursowego w sieci Facebook planowana jest na dzień 24.10.2023 r. a ogłoszenie wyników nastąpi 30.10.2023 r.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która zgłosi do Konkursu emailowo na adres biuro@jasamira.com W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu rozumie się przesłanie informacji o miejscu zrobienia fotografii i pomysłu na jej aranżacje i stylizacje.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przesłać na adres mailowy biuro@jasamira.com swoje zdjęcie, pomysł na stylizacje i planowane miejsce zrobienia zdjęcia.

3. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.

4. Zgłaszany pomysł na zdjęcie do Konkursu nie może obrażać uczuć innych.

 

§ 4. Zdjęcie konkursowe

Zdjęcie konkursowe należy przesłać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania kolczyków na adres biuro@jasamira.com. Po upływie 7 dni należy wysłać kolczyki na podany adres do kolejnej uczestniczki.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać najpóźniej do dnia 18.05.2023r. do godz. 23.00. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie zostaną przyjęte.

2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: biuro@jasamira.com

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu „Podróżujące kolczyki”, np.: Anna_Nowak_Podróżujące kolczyki

b) W treści e-maila: – oświadczenie Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.

c) W załączniku wiadomości e-mail: swoje zdjęcie (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Nowak). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym co jest jednoznaczne z nieprzyjęciem pracy do Konkursu.

4. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością biżuteryjną, modową w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).

6. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§ 6. Wymagania dotyczące zdjęć

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości. Praca może być prezentowana na dowolnie wybranym przez Uczestnika tle i w dowolnej inscenizacji, musi prezentować kolczyki w sposób czytelny.

Oczekiwane parametry zdjęcia: – rozdzielczość min. 1500×1500 pikseli, – dostateczna ostrość, – brak nadmiernego prześwietlenia, – brak przesadnej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z konkursu jeśli uzna, że jakość nadesłanego zdjęcia jest niewystarczająca dla celów przygotowania konkursowej prezentacji.

§ 7. Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1. Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Organizatora. W skład JURY wchodzi: Jasamira Izabela Sławińska, Hanna Konieczna,  Emilia Nowak, Agnieszka Rogozińska) Jury wyłoni Zwycięzców spośród najwyżej ocenionych przez Internautów prac opublikowanych w Albumie Konkursowym w serwisie Facebook. Jury weźmie pod uwagę sumaryczną ilość kliknięć w ikony „Lubię to”, „Super” oraz „WOW”). W kolejnym etapie spośród wybranych przez Internautów prac Jury wyłoni Zwycięzcę oceniając powiązanie pracy z tematem Konkursu, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność.

2. Organizator może przyznać dodatkowo Wyróżnienia wybierając spośród wszystkich prac przyjętych do Konkursu.

§ 8. Nagrody w Konkursie

Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranej osoby:

KOLCZYKI (te które podróżowały)

PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA z makijażem, fryzurą oraz stylizacją w okolicach Poznania

 

2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:

a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości;

b) posiadają niskie walory artystyczne;

c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora);

d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;

e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;

f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.jasamira.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

W treści e-maila wraz z zgłoszeniem do Konkursu należy zawrzeć takie informacje:

1. Zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu „Podróżujące kolczyki” i w pełni go akceptuję.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Jasamira Izabela Sławińska) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119)

3. Oświadczam, że zdjęcie przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.

Zgłoszenie do V EDYCJI PODRÓŻUJĄCYCH KOLCZYKÓW - Galeria 4

V edycja podróżujących kolczyków

V edycja podróżujących kolczyków

Podróżujące kolczyki 2023r.

Podróżujące kolczyki 2023r.

Podróżujące kolczyki V edycja zgłoszenie

Podróżujące kolczyki V edycja zgłoszenie
 

Komentarze

Komentarze nie muszą być potwierdzane zakupem.
Ale wykrywamy i usuwamy fałszywe treści, gdy je zidentyfikujemy.
 • Daria Szczepaniak2023-05-16 15:29

  W dniu 19 maja organizuje piżama party w swoim salonie, gdzie kobiety mogłyby zrobić sobie piękne zdjęcia w tych kolczykach wśród pięknej bielizny, a nawet w bieliźnie i kolczykach, zapraszam przy okazji również do siebie darii dar brafitting, następnie 24 maja jade nad nasze polskie morze i chętnie wyszłabym w nich na plaże

 • Jasamira2023-05-16 14:22

  Zapraszam do wysłania zgłoszenia:)

 • Kasia Brzozowska 2023-05-16 14:19

  Mieszkam w Szwajcarii w Lozannie

Komentarz